Hakkımızda

Hakkımızda


Paylaş İnsani Yardım Derneği olarak Rabbimizin (Bakara 261) müjdesindeki bereketin gerçekleşmesine vesile olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

 

BAĞIŞÇI HAKLARI

Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

    - Kurumun misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme ,

    - Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

    - Uygun bir dille teşekkür edilmesi,

    - Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

    - Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

    - Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

    - Bağış yaparken soru sorma , anında, doğru ve açık cevaplar alma hakkı vardır.

 

VİZYONUMUZ 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar iyiliğin yeryüzünde hakim kılınması için tüm muhtaç ve mazlum insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımları, hayır köprüsü göreviyle bağışçılarımızdan gelen bağışları ulaştırarak onurlu ve şerefli bir yaşam sürmelerini sağlamak

İnsanlığı ihtiyaç sahibi hale getiren ve mazlumlaştıran her türlü faaliyeti önlemek üzere insanların temel hak ve özgürlüklerinin sabote edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak Umudu, daima yaşatmak ve o inancı insanlara aşılamak.

 

MİSYONUMUZ

Dünyanın her neresinde olursa olsun din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin ihtiyaç sahibi olan savaş, doğal afet vb. sebeplerden dolayı mağduriyete uğramış, açlık ve sefaletle karşı karşıya kalan, zulüm altında bulunan tüm insanlara gerekli yardımı ulaştırmak ve yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen olağan ve olağanüstü zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, giyim, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma ve benzer bütün konularda nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ve vasıflı bireylerin yetişmesine yardımcı olmak için her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

whatsapp